Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  2020 m. gruodžio 8 d ,,Dėl infekcijų plitimą ribojančio rėžimo taikymo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse ir pradinio ugdymo klasėse“ įsakymo Nr.  13-2274 ikimokyklinio ugdymo įstaigoje nuo  2020 m. gruodžio 9 d. iki  gruodžio 22 d. įvedamas infekcijų plėtimą ribojantis rėžimas. Dėl to nurodytu laikotarpiu stabdomas vaikų ugdymas kontaktiniu būdu ir organizuojamas nuotolinis ugdymas. Tuo metu  veiks vaiko priežiūros grupė vaikams, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti kontaktiniu būdu.

Į vaiko priežiūros grupę bus priimami vaikai, kurių tėvai pateikia prašymą dėl ugdymo įstaigos lankymo poreikio ir pažymą iš darbovietės, liudijančią, kad tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu.

Informacija dėl abonementinio mokesčio už vaiko išlaikymą įstaigoje pasikeitimo

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu  Nr.1467 ,,Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo ‘‘ ir Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr.7-184 ,,Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“  2 skyriaus 5.1. punktu, nuo 2021 m. sausio mėn. 1 d. abonementinis mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio amžiaus grupėje skaičiuojamas  8,00 Eur. mėnesiui, priešmokyklinio amžiaus grupėje – 6,00 Eur.