Lopšelis-darželis plėtoja sociokultūrinius ryšius su įvairių sričių įstaigomis:

Su Ukmergės miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigomis:

Su miesto švietimo, ugdymo ir kitomis įstaigomis:

Su kitų miestų ikimokyklinėmis įstaigomis:

Su  Ukmergės miesto kultūros įstaigomis:

  • Ukmergės V.Šlaito viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriumi

www.ukmerge.rvb.lt

  • Ukmergės kraštotyros muziejumi

www.muziejai.lt/ukmerge/ukmerges_krastotyros_muziejus.htm

Palaikant glaudžius bendradarbiavimo santykius su socialiniais partneriais vykdomi įvairūs projektai, organizuojami bendri renginiai, edukaciniai užsiėmimai. Vaikai įgyja naujos patirties, plėtoja pažintinius gebėjimus, bendrauja, geriau socializuojasi visuomenėje. Pedagogai dalijasi sukaupta gerąja darbo patirtimi,  tobulina savo bendrakultūrinę ir profesinę kompetenciją.