Ukmergės Pašilės progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius  ,,Šilelis“ nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.  mielai į savo kolektyvą priimtų  dirbti logopedą (spec. pedagogą).

Darbo pobūdis:

 1. Teikti kokybišką logopedo (spec. pedagogo) pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, kitų raidos sutrikimų.
 2. Vertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius, išmanyti pagalbos teikimo metodus, juos pritaikyti, rengti reikalingus dokumentus.
 3. Bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, tėvais ir mokytojais.
 4. Tvarkyti ir pildyti reikiamą dokumentaciją.

Reikalavimai:

 1. Aukštasis universitetinis ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas,  logopedo (spec. pedagogo) profesinė kvalifikacija.
 2. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytiniais, turinčiais kalbos sutrikimų, ir kitų raidos problemų, bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, ugdytinių tėvais, pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
 3. Gebėjimas įvertinti vaiko kalbos, raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, ugdytinių specialiuosius poreikius.
 4. Bendrųjų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei specialiųjų programų išmanymas.
 5. Gebėjimas tinkamai rengti reikiamus dokumentus.
 6. Gebėjimas darbo praktikoje naudoti šiuolaikines technologijas, dirbti virtualioje mokymo(si) aplinkoje.

Privalumai:

 1. Logopedo (spec. pedagogo) darbo patirtis.
 2. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, konstruktyviai spręsti problemas.
 3. Noras nuolat mokytis ir tobulėti, integruoti inovacijas.
 4. Kūrybiškumas, iniciatyvumas.

Jums siūloma:

 1. Neterminuota darbo sutartis.
 2. Darbas 1 etatinio vieneto krūviu. (Yra galimybė dirbti didesniu krūviu.)
 3. Darbo užmokestis priklauso nuo darbo stažo ir turimos kategorijos. Mažiausias nuo  920,00 €.
 4. Draugiškas, puoselėjantis pozityvias bendražmogiškąsias vertybes kolektyvas.

                               Dėkojame už susidomėjimą!

 

Kilus klausimams – susisiekite 8 340 66420, 8 340 60092

El. paštas: silelis.ukmerge@gmail.com