Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos
1.Aušra PETRAUSKAITĖbuhalterė
2.Lina JASKULAUSKIENĖūkvedė, valytoja
3.Vaida TRAFIMOVAmaitinimo organizavimo specialistė
4.Laima BINKEVIČIENĖsekretorė (raštvedė archyvarė)
5.Daiva GLAZAUSKIENĖvyriausioji virėja
6.Irena AUKŠTUOLIENĖvirėja
7.Jūratė STRAGAUSKIENĖmokytojo padėjėja
8.Stasė STONIENĖmokytojo padėjėja
9.Jūratė ZVICEVIČIENĖmokytojo padėjėja
10.Zosė MORKŪNIENĖmokytojo padėjėja
11.Dainida AŠMUTIENĖmokytojo padėjėja
12.Irena JUNEVIČIENĖskalbėja
13.Lionė JŪRIENĖmokytojo padėjėja su spec. poreikių vaikais
14.Daiva JEVDOKIMOVIENĖnaktinė auklė
15.Virginija ŠATIENĖnaktinė auklė
16.Viktoras LITVINOVASdarbininkas, kiemsargis