Esmingesni faktai apie UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ ,,ŠILELIS”

       Lopšelis-darželis įkurtas 1976 m. kovo 1 d. Ukmergės mieste, vaizdingame, mišku apjuostame ir prie Vaitkuškio kalno prigludusiame Pašilės rajone.
Įstaigos plotas – 1044 m2. Tuo metu  veikė 6 grupės, galėjo ugdytis iki 140 ugdytinių. Lopšelio-darželio teritorijos lauko aikštelėse pastatyti įrengimai vaikų judriems, vaidmeniniams, statybiniams, siužetiniams žaidimams žaisti. Pirmoji vadovė Irena Blažiūnienė.
Nuo 1979 m. rugsėjo 1 d. lopšeliui-darželiui  vadovauja Angelė Liausienė.
1981 m.
Rudenį buvo suorganizuota didelė talka – pasodinta net 40 medelių. Talkininkavo vaikai, tėveliai, darbuotojai. Kai kurie medeliai akį džiugina iki šiol.
      1982 m.
Sausio mėnesį atidaryta logopedinė grupė, kurią pradėjo lankyti 15 vaikų.
Muzikos vadovė Vacė Ignatavičienė paruošė darželio auklėtinį Arūną Andrikonį konkursui „Dainų dainelė“. Mažasis solistas pateko į I-ojo turo konkursą, kurį transliavo televizija.
      1983 m.
Kovo mėnesį lopšelis-darželis šventė savo vardynas. Lopšelio-darželio vardas „Šilelis“!
Liepos mėnesį liaudies menininkas Rimas Zinkevičius padovanojo darželiui jo pavadinimą atitinkančią medinę skulptūrą – grybą, kuris puikuojasi ir mūsų interneto svetainėje.
Lapkričio mėnesį lopšeliui-darželiui pradėjo vadovauti Valerija Gronskienė.
Stiprinama materialinė bazė, perkami nauji žaislai vaikams, dažomos patalpos. Lopšelio-darželio rėmėjas – Ukmergės remonto mechaninė gamykla.
Nuo 1991 m. rugpjūčio 30 d. lopšeliui-darželiui vadovauja Rasa Grybauskaitė (Kazlauskienė). Vadovauja iki šiol.
Didelis pedagogų dėmesys skiriamas lėlių teatrui, vaidybai. Vaidina vaikai bei pedagogės, lėles vaidybai siuva pačios lopšelio-darželio darbuotojos.
      1993 m.
Vasario mėnesį pirmoji, tradicine tapusi, Lėlių spektaklių šventė. Tuo metu pavadinta „Mažasis life“.
Gruodžio mėnesį organizuota pirmoji Advento vakaronė – tai tradicinis renginys, rengiamas iki šiol.
1993-1994 mokslo metais atidaryta mišri sesučių-broliukų grupė su Montessori metodikos elementais.
      1995 m.
Balandžio mėnesį atvėrė duris pirmoji savaitinė grupė, lapkričio mėnesį  – antroji.
      1996-1997 mokslo metais vaikų lopšelio-darželio grupės pavadintos vardais: „Nykštuko“, „Mikės Pūkuotuko“, „Boružėlės“, „Pasakiukų“, „Saulės zuikučio“.
      1998 m.
Sausio mėnesį atidaryta trečia savaitinė „Bitutės“ grupė. Grupėje dirbančios pedagogės susidomėjo projektu „Gera pradžia“ (Egmonto projektas). Pagal šio projekto programos reikalavimus sukūrė grupės aplinką.
Gegužės mėnesį „Egmonto“ projekte pradėjo dalyvauti kitos dvi savaitinės grupės. Parengtas projektas „Vaiko iš asocialios šeimos integravimas į visuomenę“.
      1999 m.
Žiemą ALF „Egmonto“ projekto skirtomis lėšomis įrengtas tėvų kambarys.
      2000 m.
Pavasarį organizuota metodinė diena rajono pedagogams „Egmonto projekto istorija ir dabartis“.
      2001 m.
Rudenį suorganizuotas seminaras rajono pedagogams „ Priešmokyklinių vaikų ugdymo tendencijos“.
      2002 m.
Kovo mėnesį tradicinė „Teatro šventė“ – renginys rajono pedagogams.
Dalyvauta respublikiniuose konkursuose, rengiant projektus, atitinkančius ikimokyklinės ugdymo įstaigos tikslus: ‚Pamokykime senolių išminties“. Dalyvauta Ukmergės rajono savivaldybės skelbtoje sveikatingumo programoje su projektu „Noriu būti sveikas“. Projektui gautas finansavimas.
Gegužės mėnesį darželyje  pravesta  kalbos šventė. Apie ją  ir parengtus projektinius darbus rašė dienraštis „Ukmergės žinios“.
Dalyvauta Pedagoginių studijų  kaitos centro konkurse „Pedagogų – konsultantų  rengimo programa.“
Spalį suorganizuotas renginys-pramoga „Noriu būti saugus“, taip pat seminaras „Mokomės testuoti priešmokyklinuką“ rajono pedagogams.
      2003 m. 
Suorganizuotas seminaras rajono pedagogams „Projektų metodo taikymas darželyje“. Taip pat dalyvauta rajono konferencijoje  „Vaikų  mokyklinės sambrandos ypatumai ir problemos“ .
      2004 m.
Dalyvauta Ukmergės rajono savivaldybės skelbtoje sveikatingumo programoje su projektu „Kad vaikas augtų sveikas“. Projektui gautas finansavimas. Egmonto projekte dalyvaujančios grupės parengė projektą „Kaip padėti hiperaktyviam vaikui“.
Įrengtas Žaidimų centras ir Sporto salė. Pradėta įrenginėti „Seklyčia“.
Gruodžio mėn. jau tradicine tapusioje Advento vakaronėje svečiavosi Želvos jaunimo centro vaikai su spektakliu „Juodųjų obelų sodas“.
      2005 m. lapkričio 24 d. meninio ugdymo pedagogė  Jolanta Kanapienienė surengė atvirą veiklą rajono pedagogams.
      2006 m.
Gegužės 23 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno miesto darželiu „Raudonkepuraitė“
Rudenį UAB „Ežerėlio vaivorykštė“ darželio kieme sumontavo medinių žaidimų įrengimus ir uždengiamą smėlio dėžę.
2006-2007 mokslo metais pradėtos organizuoti sveikatingumo savaitės su įvairiais renginiais skirtais vaikų sveikatai stiprinti. Priešmokyklinukai labai aktyviai dalyvavo įvairiuose piešinių konkursuose. Jorūnė Dutkutė pelnė individualų apdovanojimą.
      2007 m.
Įgyvendintas sveikatingumo projektas „Augu sveikas ir tiesus“- gautas 1000 litų finansavimas.
Vasario  26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Ukmergės V.Šlaito viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriumi.
2007-2008 mokslo metais buvo parengta ir įgyvendinama įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa „Mažom pėdutėm link didelio kelio“.
Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys ir veiklos planai su Ukmergės miškų urėdija, Pašilės pagrindine mokykla, Rečionių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriumi.
      2008 m.
Balandžio mėnesį buvo suorganizuota pramoga „Iškelkime iškiliukus“, kurioje dalyvavo girininkas iš miškų urėdijos.
Gegužės mėnesį su parengiamosios grupės vaikais dalyvauta Kauno miesto šventėje, į kurią mus pakvietė Kauno darželis „Raudonkepuraitė“.
Sukurtas įstaigos reprezentacinis bukletas „Vaikai – gražiausios žemės gėlės“.
Nuo 2009 m. rugsėjo 21 d. iki 2010 m. rugpjūčio 31 d. vykdoma lopšelio-darželio rekonstrukcija, finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Savaitinės darželio grupės įsikūrė Ukmergės specialiojo ugdymo centro ,,Vyturėlis“ grupėje, o trys dieninės – lopšelio-darželio ,,Eglutė“ patalpose. Vaikams buvo sudarytos sąlygos ugdytis, žaisti, tenkinti savo poreikius.
      2010 m.
Dalyvauta rajone rengtoje vaikų darbų parodoje ,,Mano miestas“ kuri buvo skirta Vasario 16-ai ir Kovo 11-ai paminėti.
2009-2010 mokslo metais visose grupėse buvo parengti vaikų pilietiškumo ugdymo projektai.
,,Boružėlės“ grupės vaikai lopšelyje-darželyje ,,Eglutė“ kartu su ,,Naminukų“ grupės vaikais vykdė bendrą projektą ,,Padovanok draugui šypsenėlę“.
      2011 m.
Vasario mėnesį auklėtoja Zita Prilepina vedė atvirą veiklą rajono pedagogams  „Kas vaikelio širdyje?“
2010-2011 m. m. buvo parengtas sveikatingumo projektas „Judėsi – sveikatą ir sėkmę turėsi, kurio vykdymui buvo gautos papildomos lėšos (500 lt.) iš Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos ir rėmimo specialiosios programos.
      2010-2011 m. m. visų grupių auklėtojos parengė projektus:
„Nykštuko“ gr. – „Mano draugas arkliukas“;
„Mikės Pūkuotuko“ gr. – „Netradicinių darbo formų taikymas ugdymo procesui tobulinti“;
„Boružėlės“ gr. – „Kas vaikelio širdyje?“;
„Bitutės“ gr. – „Žemę puošia žiedai“;
„Pasakiukų“ gr. Prakalbinkim medžio žievę“,
      2010-2011 m. m. dalyvauta rajoniniuose renginiuose:
Vasario 16-ąjai paminėti  „Mažųjų dainelės Lietuvai“;
Vaikų darbų parodoje „Kas knygelėje gyvena?“;
Mokytojų ir mokinių darbų parodoje;
Teatro šventėje „Tu ne vienas pasaulyje esi“;
Muzikos šventėje Ukmergės specialiojoje mokykloje;
Motinos dienos šventėje „Motinos sapnas“.
Vaikų gynimo dienos koncerte.       Šiuo metu lopšelyje-darželyje veikia penkios mišraus amžiaus vaikų grupės, iš jų dvi savaitinės ir trys dieninės. Įstaigoje dirba 12 kvalifikuotų pedagogų, kurie yra aktyvūs, kūrybingi, puikiai suvokiantys ugdymo prioritetus, kokybės kriterijus ir savo profesinės veiklos prasmę. Mažos įstaigos kolektyvas yra darnus ir nesikeičiantis. Geras mikroklimatas skatina darbuotojų sutelktumą.
Į mokyklą išleista jau 35-oji laida.
Nuo pat įstaigos atidarymo dirba: auklėtojos Zita Prilepina ir Vitalija Pavilionytė, slaugytoja Danutė Rimšienė.