Dieninė lopšelio „Nykštuko” grupė (ugdomi vaikai nuo 1 iki 3 metų)

Grupėje dirba:

auklėtoja  Regina Mulevičienė                     regina.muleviciene@gmail.com
auklėtoja  Inga Linkevičiūtė                          ingalinke@gmail.com
auklėtojos padėjėja Jūratė Stragauskienė

Grupės darbo laikas nuo 6.30 val. iki 17.00 val.
Tėveliams pageidaujant, gali veikti budinti grupė nuo 17.00 val. iki  17.30 val.

   Jauki ir saugi ankstyvojo amžiaus vaikų gyvenimui ir ugdymui(si) pritaikyta aplinka skatina vaikus geriau pažinti save, domėtis šalia esančiais bendraamžiais, suaugusiais.
Turtinga žaislais ir įvairiomis priemonėmis grupės aplinka padeda mažiesiems savarankiškai domėtis žaislais, daiktais, tyrinėti aplinką ir įgyti vis naujų aplinkos pažinimo būdų.
Grupėje skirta tuščia erdvė, kurioje vaikai gali laisvai, nevaržomai judėti, šliaužioti, ropoti, važinėtis mašinėlėmis. Tai skatina vaikų judėjimo poreikį, padeda įgyti pasitikėjimą savimi, savo jėgomis.
Pagrindinis ugdymo(si) tikslas yra artimi, šilti tarpusavio santykiai su vaikais ir noras jiems suteikti kuo daugiau džiugių emocijų.
 

Išsamesnė informacija telefonu:

laidinio telefono   Nr.:  (8 340) 66 420
mobilaus telefono Nr.:  (8 616) 31 943

 

 

Dieninė lopšelio „Mikės Pukuotuko” grupė (ugdomi vaikai nuo 3 iki 5 metų)

Grupėje dirba:
auklėtoja  Jūratė Gotovtienė
auklėtoja  Gražina Litvinovė
auklėtojos padėjėja Stasė Stonienė

jurate.gote@gmail.com

grazina.kliciute@gmail.com

Grupės darbo laikas nuo 6.30 val. iki 17.00 val.
Tėveliams pageidaujant, gali veikti budinti grupė nuo 17.00 val. iki  17.30 val.

„Mikės Pūkuotuko“ grupėje sukurta aplinka skatina vaikus žaisti, judėti, pažinti, eksperimentuoti, išreikšti individualius, kūrybinius, meninius gebėjimus. Vaikas jaučiasi saugus, pripažintas ir mylimas.
Tegul vaikai šypsosi.
Tegul šypsosi jų tėvai.
Mūsų grupė – tai puikus buvimas kartu.
Išsamesnė informacija telefonu:

laidinio telefono   Nr.:  (8 340) 66 420
mobilaus telefono Nr.:  (8 616) 31 943

 

Dieninė mišri „Boružėlės” grupė (ugdomi vaikai nuo 5 iki 6(7) metų)

Grupėje dirba:
auklėtoja  Zita Prilepina
auklėtoja  Inga Linkevičiūtė
auklėtojos padėjėja Jūratė Zvicevičienė
 

zita.prilepina@gmail.com
ingalinke@gmail.com

Grupės darbo laikas nuo 6.30 val. iki 17.00 val.
Tėveliams pageidaujant, gali veikti budinti grupė nuo 17.00 val. iki  17.30 val.

„Boružėlės“  grupę lanko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai (5-6(7) m.). Vaikai grupėje stengiasi sutarti ir susitarti, prisimindami taisyklę: „Grupėje negalima nieko skriausti. Nė vieno vaiko. Tavęs irgi“.
Grupė vaikų akimis … Mes, „Boružėlės“ grupės vaikai, mėgstame žaisti, darbelius daryti, dalintis, dainuoti. Stengiamės būti sveiki: į lauką eiti, sportuoti. Jei susipykstame, draugiškai susitaikome. Mūsų širdelėse gyvena Gerumas, Nuoširdumas, Meilė.
Išsamesnė informacija telefonu:

laidinio telefono   Nr.:  (8 340) 66 420
mobilaus telefono Nr.:  (8 616) 31 943

 

Savaitinė mišri „Pasakiukų” grupė (ugdomi vaikai nuo 1 iki 5 metų)

Grupėje dirba:
auklėtoja  Olga Gleiznienė
auklėtoja  Vida Varanauskienė
auklėtojos padėjėja Zosė Morkūnienė
 

olia.gleizniene@gmail.com
vida.varanauskiene@gmail.com

Grupės darbo laikas nuo pirmadienio 6.30 val. iki penktadienio 17.30 val.
„Pasakiukų“ grupę lanko mišraus amžiaus vaikai nuo 1-erių iki 5-erių metų. Čia jiems sukurta jauki, šilta, skatinanti tobulėti aplinka. Pedagogų ir vaikų santykiai pagrįsti supratimu, teisingumu, švelnumu. Mes vaikams esame kaip antroji šeima. Mokomės mylėti žmones, gamtą. Iš auklėtojų lūpų skamba dainelių posmai, pasakos, eilėraštukai, pokštavimai, pajuokinimai.
Organizuojame išvykas į gamtą, kurios tampa mažytėmis šventėmis.
Mūsų grupės devizas – vaikai nuolatos, kiekvieną dieną turi patirti džiaugsmą! Pas mus kaip pasakoj – viskas bus gerai!
Išsamesnė informacija telefonu:

laidinio telefono   Nr.:  (8 340) 66 420
mobilaus telefono Nr.:  (8 616) 31 943

 

Savaitinė mišri „Bitutės" grupė (ugdomi vaikai nuo 3 iki 6 – 7 metų)

Mišri savaitinė „BITUTĖS” grupė

su priešmokyklinio amžiaus vaikais (ugdomi vaikai nuo 3 iki 6(7) metų)

 

Grupėje dirba:

auklėtoja  Vitalija Pavilionytė                   vitalijapvlnt7@gmail.com

auklėtoja  Vida Buteikienė                        vidagin@gmail.com

auklėtojos padėjėja Dainida Ašmutienė

 

Grupės darbo laikas nuo pirmadienio 6.30 val. iki penktadienio 17.30 val.

 

Jaukioje namų aplinkoje vaikai praleidžia penkias darbo dienas. Tėvai gali atvesti ir pasiimti vaikus patogiu jiems laiku.

Grupėje dirba supratingos, geranoriškos auklėtojos.

Vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius atitinkanti grupė kviečia ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikučius nuo 3 iki 6(7) metų amžiaus.

 

Išsamesnė informacija telefonu:   

laidinio telefono   Nr.:  (8 340) 66 420

mobilaus telefono Nr.:  (8 616) 31 943