Darželio aplinkos kuriamos, tobulinamos, turtinamos vaikų poreikių patenkinimui, saugumui užtikrinti.  Ugdymo aplinkoje siekiama plėtoti vaikų pažintinius, kūrybinius, sveikatos stiprinimo, komunikavimo, socialinius gebėjimus. Kiemo teritorijoje atnaujinamos vaikų žaidimų aikštelės, pakeista pavėsinių stogo danga. Darželio teritorija aptverta nauja tvora, plečiami  kiemo želdiniai, šiltnamyje ir darže auginamos ekologiškos daržovės, vaistažolės.  Grupių aplinka papildoma naujomis moderniomis, šiandienos lūkesčius atitinkančiomis priemonėmis, žaidimais, žaislais.  Vaikai gali rinktis veiklas sporto kambaryje, salėje, sensomotoriniame, žaidimų kambaryje. Piešti ant magnetinės sienos, tyrinėti, stebėti, veikti aktyvios veiklos kampeliuose. Žaisti prie interaktyvios lentos, interaktyvių grindų žaidimus.

2020-2021 m.  įstaigos  kiemo teritorija atnaujinta naujomis vaikų žaidimo aikštelėmis, įrenginiais. Papildyta priemonėmis, kurios įsigytos iš sporto rėmimo  fondo finansuojamo projekto ,,Mažųjų judėjimo džiaugsmas“ ir įstaigos biudžeto. Rėmėjų pagalba baigta apželdinti teritorija nauja tujų tvora. Kieme sudarytos sąlygos aktyviai fizinei vaiko veiklai, tyrinėjimams, patirtinei veiklai, saviraiškai ir kūrybiškumui plėtotis, patenkinti poreikius ir įgyvendinti savo sumanymus. Čia kuriamos muzikavimo, tyrinėjimų, kūrybinės erdvės, miško aikštelė, daržininkystės centras, kaimiška sodybėlė.