PADĖKA

Visų vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ vaikučių ir dirbančiųjų vardu tariame nuoširdų AČIŪ verslininkei Ramutei Laurišonytei Biržų.

Mes labai džiaugiamės gavę neįkainojamą dovaną. Esame dėkingi už lino audinį iš kurio galėsime visiems darželio ugdytiniams pasiūti etno aprangą ir už verpalus, kurie pavirs kepuraitėmis ir papuoš  mergaičių galveles.

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ GERUMĄ IR DOSNUMĄ!