Dėkojame Jums, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo priimtu Labdaros ir paramos įstatymu, iki 2 % savo sumokėto pajamų mokesčio pervedate ikimokyklinio ukdymo skyriui „Šilelis“ . 
           Pervesti pinigai skiriami Jūsų vaikų ugdymo ir ugdymosi, higieninių sąlygų,  darželio aplinkos gerinimui .

Iš 2 % Jūsų pervestų lėšų į lopšelio-darželio sąskaitą pateko:  
už  2009 metus  –   4564,41 Lt
už  2010 metus  –   4436,33 Lt
už  2011 metus  –   4047,53 Lt
__________________________________

Iš viso:      13048,27 Lt
Už šiuos pinigus įsigyta (nuoroda)   

už  2012 metus  –   5151,71 Lt
už  2013 metus  –   2606,29 Lt
                  _______________________                            
Iš viso:      7758,00 Lt

Už šiuos pinigus įsigyta (nuoroda)   

          

Jūsų parama nepaprastai svarbi ir reikalinga, padedanti gerinti vaikų ugdymo kokybę, todėl, nuoširdžiai tikime, kad kiekvienais metais sumokėto pajamų mokesčio 2 % dalį Jūs, Jūsų artimieji ir draugai skirs UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS ,,ŠILELIS” rėmimui.
       Paramą galima teikti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, jau nuo sausio mėnesio pradžios iki tų pačių metų gegužės 1 d.:

  • internetu, jeigu naudojatės e-bankininkyste (prisijungus prie VMI užpildyti prašymą ir pateikti);
  • nuėjus į Mokesčių inspekciją (užpildyti popierinį prašymo variantą ir pateikti);
  • prašymą galite užpildyti darželyje (auklėtojos pateiks prašymo pavyzdį). Jį išsiųsime paštu.
Lopšelio-darželio  rekvizitai:
UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS ,,ŠILELIS”
adresas – Pivonijos g. 7, LT-20194 Ukmergė. 
Įstaigos kodas – 190324519 Informaciją teikia grupių auklėtojos, sekretorė, direktorė 
Tel. Nr.: (8 340) 66 420 (Teo) ir (8 616) 31 943(Omnitel).

Su pagarba ir nuoširdžiu dėkingumu direktorė  Rasa Kazlauskienė