Ukmergės Pašilės progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Šilelis”  vyresnieji ir priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Boružėlė“  vaikai 2022-2023 m. m. dalyvauja  ilgalaikiame verslumo ir visuomeniškumo ugdymo projekte ,,Kuo dirba mūsų tėveliai“. Šio projekto tikslas  – žaidžiant, bendraujant, tyrinėjant susipažinti su įvairiomis profesijomis, ekonominio gyvenimo reiškiniais ir formuoti atsakingo vartojimo nuostatas ir įpročius. Atnaujintos priešmokyklinio ugdymo programos viena iš ugdymo sričių yra visuomeninis ugdymas. Pagal šios programos nuostatas vaikai mokosi gyventi kartu, bendrauti ir bendradarbiauti įvairiose veiklose, tausoti savo ir kitų žmonių daiktus, gamtą, laikytis susitarimų, tyrinėti, stebėti žmogaus ir gamtos kaitą.

Vaikai šio projekto metu lankėsi įmonėse, įstaigose, kuriose dirba jų tėveliai. Su gamybinio darbo ypatumais susipažino UAB  įmonėje ,,Swix Sport Baltic“ kurioje gaminamos slidinėjimo lazdos. Viešojoje miesto bibliotekoje ir Ukmergės policijos nuovadoje susipažino su darbo aplinka ir priemonėmis, ką dirba šių  profesijų darbuotojai.  Austėjos tėvelis grupėje surinko Barbių namelį ir papasakojo apie staliaus darbą. Pavasarį numatytos išvykos į kaimą susipažinti su ūkininko darbo svarba ir reikalingumu. Grįžę iš edukacinių išvykų vaikai  patirtais įspūdžiais dalijosi žaidimų, piešimo, konstravimo, bendravimo metu, kūrė ir rašė padėkas tėveliams. Vaikai, kurie lankėsi savo tėvelių darbo vietose, džiaugėsi ir didžiavosi savo šeimos nariais, jų atliekamu darbu ir galimybe supažinti su įvairių profesijų darbu. Tokiu būdu skatinami vaikai gerbti kitų atliekamą darbą, stengtis būti naudingais visuomenėje.