2022 m. darželio mokytojai su mokytojų padėjėjomis (su spec. poreikių vaikais) dalyvavo VŠĮ ,,Mokymosi mokykla“ –  ,,Ugdymo meistrai“ organizuotoje ilgalaikėje mokymų programoje ,,Besimokančių darželių tinklas 2022 m.“, kuris vyko virtualioje aplinkoje. Ilgalaikėje programoje visi  mokytojai  turėjo galimybę kartu tobulėti STEAM ugdymo srityje, tobulinti profesinius gebėjimus, mokytis, diskutuoti, reflektuoti, dalintis žiniomis ir patirtimi, įsivertinti savo darbo praktikos veiklas ir galimybes. STEAM  labai aktualus ir svarbus šio laikmečio vaikų ugdyme, tai akcentuojama ir ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose. Šios mokymų programos turinį sudarė virtualūs mokymai  skirtingomis STEAM temomis, diskusijos, virtualūs vizitai į Lietuvos ir užsienio šalių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklas. Patogu, kad programos sudarytojai sudarė galimybę šių mokymų turinį analizuoti, peržiūrėti mokymų platformoje. 2023 m. sausio mėn. įstaigos mokytojai susirinkę kartu aptarė dalyvavimo šioje programoje aktualumą, naudingumą individualiai mokytojui ir bendrai visai mokyklai. Įsivertino savo stiprybes, numatė tobulintinas įstaigoje STEAM ugdymo sritis, galimybes, resursus.