Ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Šilelis” meninio ugdymo mokytoja Jolanta Kanapienienė nuolat domisi vaikų muzikinio ugdymo naujovėmis, bando jas pritaikyti savo praktinėje muzikinėje veikloje. Ugdymo veikloje plačiai naudoja savo gamybos ir vaikų muzikavimui skirtus įvairius muzikinius instrumentus. Įsigijus tonines lazdas domėjosi, kaip su jomis groti, kaip panaudoti praktiškai. Priešmokyklinio amžiaus vaikai jau geba su jomis groti ir jiems tai patinka. Dalyvaudama respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame  projekte ,,Muzikos takeliu 2022 ” su šiomis toninėmis lazdomis parengė aranžuotę ir su priešmokyklinio amžiaus mergaitėmis atliko kūrinėlį.  Šio projekto tikslas buvo – puoselėti muzikavimo kultūrą ankstyvąjame amžiuje, skatinti šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo mokytojų saviraišką ir bendradarbiavimą skleidžiant metodines naujoves, dalinantis gerąja darbo patirtimi.

Kad būtų smagiau groti ir muzikuoti, lavėtų vaikų estetinis skonis jie su  mokytoja sukūrė muzikinę mandalą iš muzikinių natelių bei klavišų ir  pasipuošė salės interjerą.