2021 m. balandžio 6-16 d. skyriaus ikimokyklinio ugdymo  mokytojos  virtualioje aplinkoje organizavo gerosios darbo patirties sklaidą ir pakvietė respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas ir vaikus sudalyvauti iššūkyje ,,Diena be žaislų“. Šio iššūkio idėja kilo mokytojai Vitalijai Pavilionytei, kuri pasiūlė organizuoti veiklą su vaikais, kurioje vaikai patys sugalvotų idėjas, susirastų priemones veiklai, žaidimams plėtoti. Idėja suintrigavo mokytojas ir jos priėmė sprendimą, kad tai galėtų būti organizuojamas iššūkis ir kitose ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Mokytoja Jūratė Gotovtienė sukūrė uždarą facebook grupę, iššūkio nuostatus .Virtualiame iššūkyje dalyvavo  pedagogai iš Ukmergės , Raseinių, Vilkaviškio, Vilniaus, Panevėžio, Rokiškio, Druskininkų, Širvintų, Šiaulių, Kauno, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rudos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  įstaigų. Mokytojai, uždaroje  grupėje ,,Diena be žaislų“, dalijosi darbo patirtimi, idėjomis, sumanymais. Buvo pateikta daug įdomių sumanymų, organizuotų veiklų, idėjų, priemonių.  Nauja  forma –gerosios darbo patirties sklaida virtualioje  aplinkoje- priimtina daugeliui mokytojų. Naujos idėjos, kitų patirties  pritaikymas ugdymosi procese tobulina ugdomosios veiklos kokybę, skatina naujos, pažangios veiklos diegimą, mokytojų gebėjimų tobulinimą.