Minint tarptautinę teatro dieną lopšelyje-darželyje buvo organizuota savaitė skirta menams: muzikai, vaidybai, dailei, šokiui ir judesiui. Šios meno rūšys artimai siejasi su vaiko poreikiu save išreikšti judesiu, vaidyba, daile, muzika, kalba, bendravimu su bendraamžiais. Kiekviena savaitės diena buvo susieta su konkrečia meno šaka. Spalvų dienos metu vaikai žaidė, piešė, tyrinėjo spalvas, kūrė meninius darbelius, ieškojo spalvų gamtoje, artimojoje aplinkoje. Teatro dieną patys tapo lėlių teatro, vaidybos specialistais, kūrė, improvizavo, vaidino pasakas , siužetus. Muzikos ir šokio dieną keliavo į karaliaus rūmus, kuriose vyko muzikos klausymosi, šokio, grojimo užsiėmimai, pasakos ,,Miegančioji gražuolė“ kūrybinė improvizacija. Menui skirta savaitė baigėsi auklėtojų spektakliu ,,Vilko teismas“, kurio metu vaikai mokėsi draugiškumo, gerumo ugdėsi pozityvias vertybines nuostatas, patyrė džiugių emocijų. Nauji patyrimai, ieškojimai, bandymai ir atradimai skatina vaiko kūrybinių galių plėtotę, saviraišką, kūrybiškumą, socialinių įgūdžių ugdymąsi, laisvos, kūrybiškos asmenybės formavimąsi.