Lopšelio-darželio pedagogai ir kiti bendruomenės nariai pirmąjį spalio savaitgalį išvyko į turistinę-edukacinę išvyką į Lenkijos kraštą. Kelionės metu aplankėme Vygrių vienuolyną, kuriame domėjomės vienuolių gyvenimu, popiežiaus Pauliaus II kelionės į Lenkiją metu įrengtu kambariu, vietovėmis, kuriose jis lankėsi. Seinuose lankėmės Šventos Mergelės Marijos bazilikoje, kurioje dirbo ir pirmą kartą lietuviškai laikė mišias vyskupas A. Vienuolis, kurio rūsyje jis yra palaidotas. Augustavo mieste, kuris yra susijęs su mūsų istorija plaukėme laivu po Augustavo ežerą ir klausėmės istorinių pasakojimų apie šio miesto praeitį, sąsajas su Lietuva. Kelionės metu pedagogai praturtino savo bendrąsias kompetencijas, turiningai ir smagiai, kitaip, paminėjo tarptautinę Mokytojų dieną.