Pasitinkant Lietuvai svarbią dieną – Kovo 11-ąją lopšelyje-darželyje ,,Šilelis‘ buvo organizuota lietuvių kalbai skirta savaitė ,,Kalba gimtoji – lūposna įdėta“. Maži vaikai Lietuvą, savo gimtinę,  pirmiausiai sieja su mama, kalba. Pirmieji garsai, žodžiai nuskamba  labai anksti ir žmogų lydi visą gyvenimą.

Ikimokykliniame amžiuje skatiname mažuosius vaikus ne tik  išmokti tarti žodžius, taisyklingai kalbėti, bet ir parodyti vaikui kokia kalba mūs gimtoji turtinga ir graži. Didysis kalbos lobynas pasislėpęs lietuvių liaudies tautosakoje: garsiažodžiuose, gamtos garsų pamėgdžiojimuose, mįslėse, patarlėse ir priežodžiuose, lopšinėse, žaidinimuose, pajuokavimuose, liaudies dainelėse, skaičiuotėse, pasakose. Šio amžiaus vaikui  visa tai priimtina ir suvokiama. Kalbos savaitės metu kiekvienoje grupėje vyko su kalba susiję renginiai. Vaikai sekė ir improvizavo jiems labiausiai patinkančias pasakas, dalyvavo žaidimuose kalbai turtinti ir galvelei pamąstyti, klausėsi tarmiškų pasakojimų, pamėgdžiojo sugrįžtančius paukštelius  ar bandė žiemojančiu  žvirbliuku pavirsti. Logopedė Valerija Dzigelienė į savo šventinį renginį pasikvietė ir mokinių iš Pašilės progimnazijos ir Užupio pagrindinės mokyklos. Mokiniai žaismingai vaikus sudomino greitakalbėmis,  mįslėmis pašmaikštavimais, kartu žaidė kalbos žaidimus. Bendrame įstaigos   renginyje ,,Kalba gimtoji – lūposna įdėta“ skambėjo meninio ugdymo pedagogės Jolantos Kanapienienės suburto įstaigos folklorinio ansamblio atliekamos lietuvių liaudies dainos. Vaikai deklamavo išmoktus eilėraštukus, atsakinėjo į viktorinos klausimus, išsakė pačius gražiausius žodžius Lietuvai. Renginio vedėja Zita Prilepina stebino visus gražiomis ir prasmingomis mintimis, žodžiais.

Tikimės, kad suorganizuoti renginiai paskatino vaikus gražiai, taisyklingai kalbėti, domėtis gimtosios kalbos palikimu, ją puoselėti, kad gimtos kalbos nepakeis svetimybės, kalbos šiukšlės ar naujosios technologijos.