Vasario  22 dieną  lopšelyje –  darželyje lankėsi  Utenos mokyklos – vaikų darželio ,,Eglutė“ pedagogai. Viešnių tikslas – susipažinti su kaimyninio rajono ikimokykline įstaiga, užmegzti bendradarbiavimo ryšius, pasisemti gerosios darbo patirties sudarant  tinkamas edukacines aplinkas, sąlygas visapusiškam vaiko ugdymui(si). Pedagogės lankėsi grupėse, bendravo su vaikais diskutavo su lopšelio-darželio pedagogais. Abiejų įstaigų direktorės Rasa Kazlauskienė ir Lina Kaziukaitienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, aptarė bendradarbiavimo kryptis. Patirtus įspūdžius ir idėjas Utenos mokyklos – vaikų darželio ,,Eglutė“  pedagogės pažadėjo įgyvendinti savo įstaigoje ir savo patirtimi pasidalinti su mumis.