Sausio mėnesį lopšelyje-darželyje organizuotas projektas ,,Žaidimų pasimatymų savaitė“, kurio metu vaikai keitėsi grupėmis ir ugdomoji veikla buvo organizuota kasdien vis kitoje grupėje. Projekto tikslas –  vaiko socialinių gebėjimų ugdymas. Naujose aplinkose vaikai mokėsi prisitaikyti, bendrauti su suaugusiu, gerbti kito nuomonę, laikytis tam tikrų susitarimų, tenkinti savo poreikius žaisti, domėtis aplinka, ugdytis kitas kompetencijas. Patyrė naujų įspūdžių ir emocijų, bei galimybę žaisti kitose edukacinėse aplinkose, ugdėsi atsakomybės, tvarkingumo, pareigos jausmus, saviraišką.

Ankstyvojo amžiaus ,,Nykštuko“ ir ,,Pasakiukų“ grupių vaikai pasikeitė grupėmis ir naujose erdvėse žaidė, tyrinėjo, domėjosi ir išbandė naujas priemones, žaidimus, patyrė naujų patirčių, emocijų.

Ikimokyklinio amžiaus  vaikai keliavo į ,,Boružėlės“ grupę, kurioje veikė ,,Gudručių“ mokyklėlė. Šioje mokyklėlėje vaikai tarsi mokykloje klausėsi skaitomų mokytojos ,,pelėdos“ kūrinėlių, skaičiavo, inscenizavo, grojo, išreiškė savo meninius gebėjimus dailės pamokėlėje.

,,Mikės  Pūkuotuko“ grupėje veikė ,,Parduotuvės“. Žaisdami ,,parduotuvę“ vaikai susipažino su pinigais, mokėsi skaičiuoti, pirkti prekes, grupuoti, klasifikuoti daiktus pagal paskirtį, tobulino bendravimo įgūdžius.

,,Bitutės“ grupėje žaisdami ,,Polikliniką“ vaikai prisiminė sveikos gyvensenos taisykles, svėrėsi, matavosi ūgį, skubėjo suteikti pirmąją pagalbą žaisliukams, padėti kitam.

Savaitė prabėgo greitai. Turiningai praleistos akimirkos draugų grupėse, nauji žaidimai ir veikla su kitais pedagogais vaikams paliko gerus prisiminimus ir suteikė idėjų naujiems vaikų žaidimams.