„Tik užgimęs vaikas panyra į begalinį kalbos okeaną. Jį apsupa garsų pasaulis, kuris pamažu tampa artikuliuotos kalbos kosmosu. Vaikas ima šnekėti gimtąja – savo tėvų kalba ir savo tautos kalba“ –teigė profesorė V. Zaborskaitė.

Tėvai, pedagogai ir kiti specialistai kiekvieną dieną žodis po žodžio veda vaiką į nepakartojamą kalbos pasaulį, kuris atveria didžiules bendravimo, informacijos gavimo ir perdavimo, kūrybinės veiklos galimybes.

Šių metų gegužės mėnesį Ukmergės lopšelyje-darželyje „Šilelis“ logopedė organizavo pramogą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikams, lankantiems logopedines pratybas. Pramogoje dalyvavo auklėtojos, tėveliai ir kiti grupės vaikai.

Pramogos tikslas – sudaryti pozityvias (džiaugsmingas) sąlygas vaikų kalbos ir pažintinių procesų lavinimui, suprantant pozityvią vaikų mokymosi ir ugdymosi sunkumų esmę.

Uždaviniai:

  • Sukurti netradicinę ugdomąją aplinką, išnaudoti įvairias erdves ugdymui;
  • Taikyti alternatyvius ir inovatyvius ugdymo (-si) metodus ir būdus bei priemones, padedančias ugdyti vaikų komunikavimo kompetenciją;
  • Panaudoti informacines technologijas vaikų kalbos ir kūrybingumo plėtotei, ugdyti pagarbą gimtajai kalbai.

Komunikavimo kompetencijos ugdymo svarba neabejoja nei vienas pedagogas, nes ši kompetencija atsiskleidžia visose vaiko gyvenimo srityse atrandant ir pažįstant save ir pasaulį. Na, o vaikams priimtiniausias kalbos ugdymo (-si)būdas yra pramoga ir žaidimai.

Ikimokyklinukai dalyvavo pramogoje „Tark žodelį, tark dar vieną“. Vaikai buvo skatinami įminti mįsles pagal paveikslėlius, apibūdinimus ir įgarsintą gyvūnų „kalbą“.Taikant IKT pagalbą, buvo gausinamas jų žodynas, lavinama gramatinė ir rišlioji kalba. Sekdami pasaką „Ropė“ jie gebėjo įvardinti veikėjus ir jų pavadinimų sinonimus: kaip „senelė – močiutė“, o anūkėlę pavadino vaikaite, dukraite. Mažieji aktyviai dalyvavo kalbos padargų mankštoje, daug įdomių judesių atlikokartu su IKT  medžiaga „Liežuvio pasaka“, „Pirštukų šeimynėlė“, dainavo, dėjo ant pirštukų „karūnėles“. O kiek juoko sukėlė „šokoladiniai ūsai“, kuriuos reikėjo nulaižyti prieš veidrodį.

Priešmokyklinio amžiaus vaikai pateko į „Kalbos karalystę“, kurioje susipažino su raidžių atsiradimu bei pirmaisiais rašmenimis, kartu su „Biplanais“ dainavo abėcėlės dainelę. Kiekvienas vaikas turėjo nuostabius raidžių vėrinius, tačiau nei tėveliai, nei auklėtojos negalėjo perskaityti, kas ten parašyta. Prasidėjo lenktynės.Vaikai iš tų raidelių sudėjo savo vardą.Džiaugėsi visi: ir vaikai, ir tėveliai, ir kiti dalyviai.

Kita linksma ir įdomi užduotis – „Išsibarsčiusios raidės“.Priešmokyklinukai turėjo surasti pasislėpusias ir išsibarsčiusias raides. Šią užduotį įveikė puikiai.

Kad būtų linksma ir įdomu, žaidėme kalbos lavinimo ir žodyno gausinimo žaidimą, taip tarsi pasirodydami, kas įdomiau ir gudriau sugalvos. Vaikui buvo pasakoma bet kokia raidė, iš tos raidės jis turėjo sugalvoti sau vardą, daiktą, kurį parduos, ir daiktą, kurį nusipirks. Pavyzdžiui,raidė R.Vaikas sako: „Aš, Rokas, važiavau į turgų, pardaviau roges, nusipirkau rūmus“ ir t.t. Visi labai norėjo pasidalinti savo sumanymais.

Sekant pasaką „Kaip žvėrys laiškanešį rinko“, vaikai pagal veikėjus, kurių piešiniai buvo pateikti kompiuteryje, pasirinko sau kaukes ir gražiai suvaidino, išryškėjo jų sumanumas, kūrybingumas, kalbos raiška, džiaugsmo ir emocijų perteikimas.

Visada yra pradžia – yra ir pabaiga. Vaikai susirado balionus su raidėmis ir sudėjo žodį „MOKYKLA“.

Logopedė palinkėjo visiems sėkmės mokykloje, įteikė „Kelialapius-linkėjimus“, spalvingų pieštukų ir saldžių dovanėlių.

Ir tėveliai, ir vaikai buvo laimingi, linksmi. Dėkojame auklėtojoms Zitai ir Vitalijai, pavaduotojai Gražinai, slaugytojai Vaidai už nuoširdžią pagalbą organizuojant šią pramogą.

Logopedė metodininkė                    Valerija Dzigelienė

O čia pramogos akimirkos