2017 m. kovo 10 d. lopšelio-darželio vyresnieji ugdytiniai dalyvavo iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“, skirtą  kovo 11 – ąjai – Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Vaikai, kartu su auklėtoja Zita Prilepina, apsirengę Lietuvos vėliavos spalvų drabužiais, suformavo kompoziciją – gyvąjį  žiedą. Vėliau iškilmingai ir džiaugsmingai sugiedojo Lietuvos himną.