2017 m. vasario 23 d. lopšelyje-darželyje vyko metodinė diena, kurios metu įstaigos pedagogai dalijosi gerąja darbo patirtimi – savo sėkmės istorijomis  ,,Po mažą grūdelį į didį aruodą“. Gausiai susirinko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai iš Ukmergės rajono, taip pat atvyko iš Kauno darželio ,,Raudonkepuraitė“. Ši diena svarbi įstaigos gyvenime, nes jau 41-ri metai, kai joje krykštauja vaikai, buvę auklėtiniai atveda savo vaikus ir patiki  juos kompetentingiems pedagogams. Per tokį ilgą laikotarpį sukaupta daug ir įvairios patirties.  Šią dieną savo patirtimi ir geromis idėjomis dalijosi įstaigoje dirbantys pedagogai metodininkai.

Meninio ugdymo pedagogė Jolanta Kanapienienė su vaikais kūrė muzikinę istoriją, kurios metu atskleidė klasikinės muzikos panaudojimo galimybes. Ikimokyklinio ugdymo pedagogė Jūratė Gotovtienė dalijosi sėkmingo bendradarbiavimo su šeima formule. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Zita Prilepina pasakojo apie vaikų socialinių gebėjimų ugdymą, jų savivertės skatinimą. Logopedė Valerija Dzigelienė dalijosi darbo patirtimi tobulinant ir skatinant vaiko kalbinius gebėjimus, smulkiosios motorikos, taisyklingo  kvėpavimo lavinimą. Susirinkę pedagogai praktiškai išbandė įvairius žaidimus, pratimus.

Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Gražina Litvinovė, pristatydama įstaigos ugdymo kryptį, akcentavo, kad daug dėmesio skiriama vaikų socialinių įgūdžių, sveikatos, etnokultūriniam ugdymui. Pedagogai su vaikais rengia įvairius projektus, dalyvauja akcijose,  edukaciniuose renginiuose. Idėjų ieškoma artimoje vaikui aplinkoje, gamtoje, lietuvių liaudies pavelde. Kartu visi stebėjo parengtą ,,Pasakiukų“ grupės  video projektą apie pušis – ,,Mano kieme auga pušelė“.

Renginyje dalyvavę socialiniai partneriai – viešnios iš Kauno darželio ,,Raudonkepuraitė“ akcentavo , kad  bendradarbiavimas suartino ne tik pedagogus, bet ir vaikus, paįvairino ugdymo turinį, kilo naujų idėjų, minčių.  Ukmergės švietimo centro specialistė Rita Steponavičienė pasidžiaugė renginio organizavimo forma, pedagogų patirtimi, kolektyvo mikroklimatu. Rajono pedagogai patirtus įspūdžius, idėjas galės integruoti savo veiklose.