Glaudus pedagogų ir tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas – vienas iš esminių kokybišką ugdymą teikiančių bruožų.
Ukmergės vaikų lopšelio – darželio ,,Šilelis“ mišraus amžiaus vaikų ,,Mikės Pūkuotuko“ grupėje didelis dėmesys skiriamas bendravimui ir bendradarbiavimui su šeima, jos formaliu ir neformaliu įtraukimu į vaiko ugdymosi procesą.
Šių metų rugsėjo mėnesį, vykusio grupės tėvų susirinkimo metu, susikūrė aktyvių tėvų klubas. Tėvai aktyviai išsakė įvairius pasiūlymus, savo mintis, idėjas. Pirmiausiai pasiūlė suorganizuoti tėvų susipažinimo vakarą, nes grupę pradėjo lankyti daug naujų vaikų. Tėveliai norėjo artimiau susipažinti su savo vaikų draugais, bei jų tėvais. Kilo idėja – susipažinimo renginį organizuoti neformalioje aplinkoje, išvykus į gamtą.
Vieną gražaus rudens pavakarę, išvykome į Krikštėnų kaime esantį miško parką, kuriame įrengtos pavėsinės, pažintiniai pasivaikščiojimo takai, erdvės vaikų judėjimui, žaidimų įrenginiai. Atvykę nepamiršome svarbiausio tikslo – labiau susipažinti, rasti bendraminčių, suburti darnią grupės bendruomenę. Visi tėveliai su vaikais susėdo į ,,Vakaro ratą“, kuriame prisistatė patys: kalbėjo apie save, savo vaikus, jų pomėgius. Žaisdami įvairius komandinius, individualius, sportinius žaidimus, turėjo galimybę plačiau ir artimiau pažinti vienas kitą, kitas šeimas.
Tėveliams ir vaikams labai patiko žaisti sportinius – komandinius žaidimus: šeimoms teko išbandyti vaikščioti vasaros slidėmis, dalyvauti orientaciniame žaidime, virvės traukime. Šioje rungtyje laimėjo susitelkę vaikai.
Vaikų ir tėvų aktyvios veiklos metu, smagu buvo stebėti tarpusavyje bendraujančius tėvelius, kurie įsidrąsinę vis daugiau kalbėjo apie vaikus, jų pomėgius, emocijas, dalinosi patirtimi. Vėliau visi buvo pakviesti prie bendro vaišių stalo: vaišinosi tėčių keptomis dešrelėmis, karšta arbata ir užkandžiais. Nors vakaras vėso, temo vaikai ir tėvai nenorėjo skirstytis. Atsirado naujas, glaudesnis ir drąsesnis tėvų bendravimas.
Naujos bendravimo ir bendradarbiavimo formos su tėvais skatina visus tobulėti, ieškoti tiek tėvams, tiek vaikams, tiek pedagogams naujų, patrauklių, įdomių idėjų. To linkime ir sau ir kitiems.

Auklėtojos Regina Mulevičienė ir Jūratė Gotovtienė