UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUS ,,ŠILELIS”

savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Įstaigos adresas: Pivonijos g. 7, LT-20194, Ukmergė

Telefono Nr.:   (8  340)  66  420

Elektroninio pašto adresas:  silelis.ukmerge@gmail.com

Vizija

Šiuolaikiška, darni, saugi, atvira pozityviai kaitai, bendradarbiaujanti ugdymo įstaiga, ugdanti tautines vertybes ir pilietiškumą, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas ugdymą(si) skatinančioje aplinkoje.

Misija

Tenkinti ugdytinių prigimtinius, socialinius-emocinius, pažintinius poreikius, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, efektyviai bendradarbiauti su socialine aplinka, sudaryti sąlygas, užtikrinančias vaikų saugumą ir darnų vystymąsi.

Strateginiai tikslai

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio atnaujinimas;
Inovatyvios, modernizuotos aplinkos palankiam vaikų ugdymui(si) kūrimas;
Bendruomenės bendravimo kultūros stiprinimas.

Mūsų partneriai