Ukmergės vaikų lopšelis-darželis „Šilelis“

savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Įstaigos adresas: Pivonijos g. 7, LT-20194, Ukmergė

Telefono Nr.:   (8  340)  66  420; (8 616) 31 943

Elektroninio pašto adresas:  silelis.ukmerge@gmail.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190324519

Direktorė Rasa Kazlauskienė

Vizija

Sukurti šiuolaikišką, humanizmo idėjomis pagrįstą vaikų ugdymo įstaigą, kuri būtų atvira naujovėms, pasiruošusi pedagoginiame darbe derinti demokratijos, puikių tarpusavio santykių vertybes, taikant prioritetą etniniam ugdymui, saviraiškai bei sveikatos stiprinimui.

Misija

Tenkinti ikimokyklinio amžiaus vaikų prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, efektyviai bendradarbiauti su socialine aplinka, sudaryti sąlygas užtikrinančias vaikų saugumą ir darnų vystymąsi.

Strateginiai tikslai

Skatinti vaikų tautinių, patriotinių ir pilietinių vertybių puoselėjimą;
Aktyvinti partnerystę su šeima;
Tobulinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;